Styrelsen

Ordförande: Leif "Gradall" Carlsson
gradall@telia.com
Sekreterare: Maria Löfven
maria.lofven@gmail.com
Kassör: Lennart Mårtensson
abild.lennart@hotmail.com
Ungdomsansvarig: Jens Persson
jensa71@hotmail.com
Ledamot: Göran Feuk
goran.feuk@telia.com
Ledamot: Waldemar Stiernelf
waldemar.stiernelf@telia.com
Ledamot: Bengt Bengtsson
folkaredsbygg.ab@telia.com
 
[Tillbaka till Startsidan]